PRODUKTY
 
česky english deutsch по-ру́сски
TopGrafika

Ventilátory RVJ 560, 630, 800, 1000 a 1200

Ventilátor RVJ na přímo

Ventilátor RVJ na spojku

Popis

Základní technické podmínky

Obsah

 1. Výkonové charakteristiky ventilátoru
 2. Popis
 3. Užití
 4. Pracovní podmínky
 5. Hlavní připojovací rozměry
 6. Označování

 1. Výkonové charakteristiky ventilátoru

  ρ=1,2 kg/m3
   

 1. Popis

  Ventilátory RVJ jednostranně sací podle normy PS 12 3344 jsou radiální vysokotlaké ventilátory, které se vyrábějí ve velikostech 560, 630 a 800. Jsou poháněny elektromotory, oběžné kolo je nasazeno přímo na čepu elektromotoru nebo letmo na hřídeli. Pro rozšíření výkonu ventilátoru lze u velikosti 560 a 630 použít dvě velikosti kol a u velikosti 800 tři oběžná kola.Ventilátory nemají regulaci výkonu. Výkon lze regulovat přídavným regulačním zařízením (viz.katalog příslušenství). Při teplotě nad +70°C se ložisko elektromotoru chladí chladícím kotoučem nasazeným na náboji oběžného kola mezi spirální skříní a elektromotorem. Ventilátory jsou vyrobeny z plechu a profilového materiálu z oceli tř.11 (na přání zákazníka z oceli tř.17), odlitky z tvárné litiny, chladící kotouče z hliníkové slitiny. Spirální skříň je svařovaná v nejnižším bodě odvodněna provrtaným nekrytým otvorem. Ventilátor je spolu s elektromotorem uložen na společném rámu. Ventilátory lze kotvit přímo na betonový základ nebo pružně přes izolátory.

 2. Užití Ventilátory se používají pro dopravu čisté nebo jemným prachem znečištěné vzdušiny pro průmyslové účely.Ventilátory nelze použít pro dopravu vzdušin obsahujících vláknitý prach a vzdušin s příměsemi, které by mohly způsobit zalepování. Ventilátory v nevýbušném provedení lze použít pro dopravu vzdušin a umístění v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ventilátory nejsou plynotěsné a nelze je proto použít pro dopravu vzdušin škodlivých a zapáchajících.

 3. Pracovní podmínky Ventilátory mohou dopravovat čisté vzdušiny bez abrazivních příměsí s teplotou -20°C až +70°C. Ventilátory s chladícím kotoučem až +250°C. Ventilátory vyhovují pro dopravu vzdušin a umístění v prostředí bez nebezpečí výbuchu (BNV-ČSN 332320) při teplotě okolí -20°C až +40°C. Ventilátory v nevýbušném provedení jsou certifikovány do zóny 1. Ventilátor je možno provozovat jen ve výrobcem potvrzených parametrech podle údajů na štítku ventilátoru.

 4. Hlavní připojovací rozměry

  RVJ na přímo

  Velikost A B C D E F G H J K L M N P R d p u s Hmotnost
  560 160 125 320 315 324 373 66 450 346 598 144 390 420 199 220 12 2 160 33 82
  630 200 140 375 355 388 446 74 580 414 647 153 450 510 215 260 14 2 180 30 124
  800 250 180 470 450 481 557 94 700 519 848 194 560 610 270 280 14 3 160 40 200
   1000  180 180 610 280 809  710 712 830  688  1199 290 1000 1040 - - 14  3 330 25 544
  1200  200 162 695 320 921 810 810 930 786 1218 300 1200 1240 - - 14 3 333 20   815

  RVJ na spojku

  Připojovací rozměry přírub

  Polohy spirální skříně

  Poloha spirální skříně se určuje při pohledu ze strany sání

  Pružné uložení ventilátorů RVJ

  Velikost ventilátoru Velikost motoru Výkon (kW) Typ Počet Hmotnost soustavy Výška osy od podkladu A B C D E F G H
   560  100L  3  50/30  6  104,-    539 390
  101
  199
  220
  -
  -
   126
   112M  4  112,-  
   132S  5,5  124,-  
   132S  7,5  132,-  
   630  132S  5,5  50/30  6  165,-    575  450 111
  215
  260
  -
  -
   132S  7,5  173,-  
   160M  11  193,-  
   160M  15  201,-  
   160L  18,5  211,-  
   800  160M  11  60/40  6  269,-    750  560  136  270  280  -  -  126
   160M  15  277,-  
   160L  18,5  287,-  
   180M  22  345,-  
   200L  30  60/40  405,-    750  430  146
   200L  37  425,-  
   225M  45  485,-  
   250M  55  575,-  

 5. Označování

  Příklad označení ventilátoru RVJ poháněného na přímo, velikosti 800 s oběžným kolem číslo 3 a polohou spirální skříně L 90° :

  Ventilátor RVJ 800 - 3 - L90° PP 12 3344.2 1LA0200LK02

  RVJ 800 typ a velikost
  3 číslo oběž. kola
  L90° poloha spir. skříně
  PP 12 3344 číslo mormy
  .2 s chlad. kotoučem
  1LA0200LK02 elektromotor