PRODUKTY
 
česky english deutsch по-ру́сски
TopGrafika

Radiální nízkotlakový ventilátor
RNS 200, 250, 315, 400, 500



Obsah

  1. Výkonové charakteristiky ventilátoru
  2. Popis
  3. Hlavní připojovací rozměry

  1. Výkonové charakteristiky ventilátoru


  2. Popis
  3. Jedná se o radiální, nízkotlaké, jednostranně sací ventilátory, určené pro dopravu vzdušiny všude tam, kde svými parametry vyhovují. Ventilátory jsou zhotoveny z pozinkovaného plechu, pohon se děje na přímo trojfázovými elektromotory o výkonu 0,25kW, 0,37kW, 1,5 kW , 4,0kW a 5,5 kW. Pro rozšíření výkonu ventilátoru lze otáčky elektromotoru regulovat příslušnými frekvenčními měniči. Ventilátory je možné používat v prostředí bez nebezpečí výbuchu, teplotu okolí -20°C až +40°C a teplotu dopravované vzdušiny -20°C až +70°C. Ventilátory nejsou plynotěsné a nelze je proto použít pro dopravu vzdušin škodlivých a zapáchajících, rovněž se nehodí pro vzdušiny obsahující abrazivní či vláknité příměsi. Připojené vzduchotechnické potrubí musí být samostatně zavěšeno aby svojí hmotou nezatěžovalo vlastní ventilátor. Při nasávání z volného prostoru musí být sací otvor zakryt ochrannou mřížkou. Ventilátory se mohou spouštět pouze s uzavřeným výtlakem či sáním, resp. při napojeném potrubí dle projektu, jinak hrozí přetížení elektromotoru. Hlukové údaje ventilátorů se pohybují v rozmezí 53 dB až 86 dB do výtlaku a 45 dB až 70 dB do okolí při napojeném potrubí.

  4. Hlavní připojovací rozměry




  5. Polohy spirální škříně

    Poloha spirální škříně se určuje při pohledu ze strany sání.