PRODUKTY
 
česky english deutsch по-ру́сски
TopGrafika

Radiální nízkotlakový ventilátor
RNS 200, 250, 315, 400, 500Obsah

  1. Výkonové charakteristiky ventilátoru
  2. Popis
  3. Hlavní připojovací rozměry

  1. Výkonové charakteristiky ventilátoru


  2. Popis
  3. Jedná se o radiální, nízkotlaké, jednostranně sací ventilátory, určené pro dopravu vzdušiny všude tam, kde svými parametry vyhovují. Ventilátory jsou zhotoveny z pozinkovaného plechu, pohon se děje na přímo trojfázovými elektromotory o výkonu 0,25kW, 0,37kW, 1,5 kW , 4,0kW a 5,5 kW. Pro rozšíření výkonu ventilátoru lze otáčky elektromotoru regulovat příslušnými frekvenčními měniči. Ventilátory je možné používat v prostředí bez nebezpečí výbuchu, teplotu okolí -20°C až +40°C a teplotu dopravované vzdušiny -20°C až +70°C. Ventilátory nejsou plynotěsné a nelze je proto použít pro dopravu vzdušin škodlivých a zapáchajících, rovněž se nehodí pro vzdušiny obsahující abrazivní či vláknité příměsi. Připojené vzduchotechnické potrubí musí být samostatně zavěšeno aby svojí hmotou nezatěžovalo vlastní ventilátor. Při nasávání z volného prostoru musí být sací otvor zakryt ochrannou mřížkou. Ventilátory se mohou spouštět pouze s uzavřeným výtlakem či sáním, resp. při napojeném potrubí dle projektu, jinak hrozí přetížení elektromotoru. Hlukové údaje ventilátorů se pohybují v rozmezí 53 dB až 86 dB do výtlaku a 45 dB až 70 dB do okolí při napojeném potrubí.

  4. Hlavní připojovací rozměry
  5. Polohy spirální škříně

    Poloha spirální škříně se určuje při pohledu ze strany sání.