PRODUKTY
 
česky english deutsch по-ру́сски
TopGrafika

Hlídání vibrací

Proč vibrace hlídat?

Předvídatelnost: měření vibrací může poskytnout včasné upozornění na hrozící poruchu stroje, a dát tak pracovníkům údržby čas na zajištění potřebné opravy a příslušných náhradních dílů.

Bezpečnost:Znalost technického stavu stroje umožňuje obsluze odstavit stroj ještě předtím, než se stane nebezpečným pro své okolí nebo návazné činnosti.

Spolehlivost: Stroj, který je sledovaný, má méně neočekávaných nebo fatálních poruch. Problémové oblasti je možno určit v předstihu před poruchou a lze se připravit na opravy. Je možné omezit skladové zásoby náhradních dílů a prodloužit životnost stávajícího zařízení.

Ekonomická hlediska: Stroje s dobře prováděnou údržbou mají méně neočekávaných a vážných poruch, což pomáhá předcházet ekonomicky nepříjemným výpadkům ve výrobě. Provozování stroje až do chvíle jeho poruchy často znamená nákladnější a časově náročnější opravy.

Nabízíme monitorování vibrací :

               

BASIC 1

Jednoduché hlídání  maximálních přípustných hodnot mechanického kmitání. Měřením celkové hodnoty kmitání probíhá jedním čidlem v jedné rovině. Podstatou tohoto zařízení je nastavení limitních hodnot maximálního mechanického kmitání, které je stanoveno normou ČSN 12 20 11, nebo provozovatelem zařízení.

    

OCTAVIS 1

představuje systém pro hlídání vibrací, u něhož nejsou pouze získávána data vibrací, ale je také prováděna analýza signálu a diagnostika stroje přímo na stroji.