PRODUKTY
 
česky english deutsch по-ру́сски
TopGrafika

Filtry typu RAV a RTVP

Užití výrobku

Filtr je určen k odlučování částic v pevném stavu z nosné vzdušiny. Tvar a velikost částic je libovolná, vyjma částic ve tvaru vláken. Tento případ nutno konzultovat s výrobcem. Zařízení nemůže být použito k filtraci výbušných plynů nebo směsí. Ve standardním provedení není dovoleno filtr používat k čištění plynů nebo směsí chemicky napadajících ocel.
Pro filtraci vzdušin s teplotou nad 90°C je nutno použití konzultovat s výrobcem, přičemž maximální teplota vzdušiny pak může být až 250°C.
Filtry mohou být zapojeny v podtlaku nebo přetlaku v rozsahu Δp ±5000Pa.
Filtry všech velikostí je možno libovolně paralelně řadit do větších stanic.
Součástí filtrů je automatika řízení regeneračního zařízení.
Použití filtrů je možné ve vnitřním i venkovním prostředí, funkce je automatická.
Údržba je omezena na vizuální kontrolu mechanických částí.

Parametry filtrů

Při standardním zatížení filtry dosahují výstupní koncentrace pevných látek c = 5-10 mg/m3. Tlaková ztráta a účinnost filtrace je dána zejména podmínkami použití filtru, jednotlivé případy nutno konzultovat s výrobcem.

Typy filtrů - značení

RAV - čištění filtračních textilií se provádí zpětným proplachem atmosferickým vzduchem jedná se o soustavu uzavíracích klapek poháněných malým elektromotorem.

RTVP - čištění filtračních textilií se provádí tlakovým vzduchem, jedná se o systém složený


Odsávání peletovacích linek

Nově byla zavedena výroba kompletního řešení odsávání peletovacích linek včetně výkonného filtračního zařízení umožňujícího vrátit čistý vzduch zpět do haly a odfiltrovaný materiál zpět ke zpracování.