PRODUKTY
 
česky english deutsch по-ру́сски
TopGrafika

Вентилятор OS
400, 500, 630, 800 a 1000

Содержание

 1. Мощностные характеристики вентилятора
 2. Описание
 3. Применение
 4. Условия эксплуатации
 5. Основные параметры соединений
 6. Маркировка

 1. Мощностные характеристики вентилятора


  Мощностные характеристики отдельных вентиляторов

  OS 400
  OS 500
  OS 630
  OS 800
  OS 1000

 2. Описание

  Согласно норме PS 12 3237 вентиляторы OS – это радиальные транспортные вентиляторы среднего давления одностороннего забора воздуха, которые выпускаются в размерах 400, 500, 630, 800 и 1000. Они приводятся в движение электродвигателем с ременным приводом, рабочий шкив установлен на вал. Для изменения мощности вентиляторов можно подобрать шаг передачи с различной потребляемой мощностью двигателей. Вентиляторы поставляются либо без электропривода, либо с передачей (полный ременный привод и двигатель). Вентилятор с электроприводом можно заказать на совместной раме.

 3. Užití Ventilátory se používají pro dopravu nelepkavých průmyslových odpadů v dřevozpracujícím průmyslu (piliny, hobliny, textilní odpad…), v papírnách a podobných provozech. Mohou se používat pouze pro převod klínovými řemeny a pro dopravu vzdušiny bez nebezpečí výbuchu. Ventilátory nejsou plynotěsné a nelze je proto použít pro dopravu vzdušin škodlivých a zapáchajících.

 4. Pracovní podmínky Ventilátory mohou dopravovat výše uvedené průmyslové odpady nebo čisté vzdušiny o teplotě –20°C až + 85°C. Ventilátory vyhovují pro dopravu vzdušin průmyslových odpadů a umístění v prostředí bez nebezpečí výbuchu (BNV – ČSN 33 2320) při teplotě okolí –20°C až +40°C. Ventilátor je možno provozovat jen ve výrobcem potvrzených parametrech podle údajů na štítku ventilátoru.

 5. Hlavní připojovací rozměry

  Velikost A B C D E F G H J K L M N P R d p u s Hmotnost
  560 160 125 320 315 324 373 66 450 346 598 144 390 420 199 220 12 2 160 33 82
  630 200 140 375 355 388 446 74 580 414 647 153 450 510 215 260 14 2 180 30 124
  800 250 180 470 450 481 557 94 700 519 848 194 560 610 270 280 14 3 160 40 200

  Připojovacé rozměry přírub a polohy spirální skříně

  Poloha spirální skříně se určuje při pohledu ze strany sání.

  Připojovací rozměry rámů ventilátorů OS

   

  Rozměry
  (mm, kg)
  Velikost ventilátorů
  400
  500
  630
  800
  1000
  A
  300
  375
  475
  600
  750
  B 150
  175
  250
  300
  375
  C
  390
  485
  616
  780
  970
  D
  250
  315
  400
  500
  630
  E
  300
  375
  470
  600
  745
  F
  270
  335
  428
  540
  670
  H pro polohu
  1-2
  500
  630
  800
  1000
  1250
  3-4
  425
  530
  670
  850
  1120
  5-6
  375
  450
  600
  750
  900
  K 109
  122
  167
  192
  234
  L
  342
  413
  510
  636
  722
  M
  450
  560
  710
  900
  1120
  N
  330
  410
  522
  660
  820
  R
  65
  65
  80
  100
  120
  d1
  22j6
  28j6
  38j6
  48j6
  55j6
  d2
  14
  19
  19
  24
  24
  f
  37,5
  155,5
  201
  235
  292,5
  l
  50
  60
  80
  110
  110
  m
  275
  385
  470
  550
  770
  n1
  295
  225
  250
  320
  360
  n2
  -
  270
  360
  420
  520
  Hmotnost *
  65
  104
  202
  303
  521

 6. Označování

  Příklad označení ventilátorů transportních s volným koncem hřídele:

  Ventilátor transportní s volným hřídelem –  OS 400 - PS 12 3237 . 3

  OS 400 typ a velikost
  PS 12 3237 číslo normy
  3 skříně
  poloha spir.

  Příklad označení ventilátorů transportních s převodem :

  Ventilátor transportní s převodem OS 400 - PS 12 3237 . 3L - 4kW - 2350

  OS 400 typ a velikost
  PP 12 3344 číslo normy
  3L poloha spir. skříně
  4kW výkon motoru
  2350 otáčky ventilátoru

  Ventilátory OS jednostranně sací podle normy PS 12 3237 jsou radiální středotlaké ventilátory transportní, které se vyrábějí ve velikostech 400, 500, 630, 800 a 1000. Jsou poháněny elektromotory přes řemenový převod, oběžné kolo je nasazeno letmo na hřídeli. Pro rozšíření výkonu ventilátorů lze zvolit různé převody s různými příkony motorů. Ventilátory se dodávají buď s volným koncem hřídele (bez převodu a elektromotoru) nebo s převodem (úplný řemenový převod a motor). Ventilátor s převodem je možno objednat na společném rámu. Ventilátory se používají pro dopravu nelepkavých průmyslových odpadů v dřevozpracujícím průmyslu (piliny, hobliny, textilní odpad…), v papírnách a podobných provozech. Mohou se používat pouze pro převod klínovými řemeny a pro dopravu vzdušiny bez nebezpečí výbuchu. Ventilátory nejsou plynotěsné a nelze je proto použít pro dopravu vzdušin škodlivých a zapáchajících. Ventilátory mohou dopravovat výše uvedené průmyslové odpady nebo čisté vzdušiny o teplotě –20°C až + 85°C. Ventilátory vyhovují pro dopravu vzdušin průmyslových odpadů a umístění v prostředí bez nebezpečí výbuchu (BNV – ČSN 33 2320) při teplotě okolí –20°C až +40°C. Ventilátor je možno provozovat jen ve výrobcem potvrzených parametrech podle údajů na štítku ventilátoru.