PRODUKTY
 
česky english deutsch по-ру́сски
TopGrafika

Filtr RTVP 56, 80

Obsah

 1. Použití filtračního zařízení
 2. Základní technické údaje
 3. Hlavní připojovací rozměry

 1. Použití filtračního zařízení Filtrační zařízení je určeno k odsávání a filtraci suchých kovových i nekovových prachů a drobných částic. Jsou vhodné pro odsávání prachů vznikajících při různých technologických procesech. Možnost konkrétního použití filtračního zařízení je nutno konzultovat s výrobcem zařízení. Na základě toho se vytypují vhodné filtrační patrony. Filtr RTVP je určen pro práci v prostředí bez nebezpečí výbuchu při teplotách okolí
  -10°C až +40°C. Odsavače se umisťují uvnitř budov nebo minimálně pod přístřešek zajišťující ochranu proti povětrnostním vlivům. Nejlépe do venkovního prostředí pod přístřešek. O umístění rozhoduje investor na základě platných předpisů. Zařízení je vybaveno automatickým čištěním patron tlakovým vzduchem. To znamená, že po určité době dojde k automatickému profuku filtrační patrony tlakovým vzduchem a tím k jejímu pročištění. Pokud jsou do filtru nasávány hrubé nečistoty může docházet za určitých okolností ke špatné regeneraci filtrační patrony a k postupnému zanesení celé filtrační skříně. Filtr by měl proto nasávat vzdušinu zbavenou hrubých nečistot. Jako první stupeň filtrace před tento filtr je vhodné použít odlučovač.

  Příklad použití: odsávání a filtrace od pálicích strojů, odsávání a filtrace dopravních cest v technologických linkách v zemědělských provozech.

 2. Popis
  Velikost filtru RTVP 56 RTVP80
  Příkon elektromotoru ventilátoru 3 kW 7,5 kW
  Typ ventilátoru RVI 400 1N RVI 500 3N
  Hlavní rozměry filtru 1100x1100x3420 1600x1600x3860
  Hmotnost 498 kg 702 kg
  Počet filtračních patron 4 6
  Filtrační plocha 56 86
  Objemový průtok vzduchu 1-2 m3/s 1,5-3 m3/s
  Spotřeba stlačeného vzduchu na jednu regeneraci celé fil.náplně 0,2 Nm3 0,3 Nm3


  Typ ventilátoru se může lišit na základě členitosti technologické linky.

  Výstupní koncentrace pevných látek na výstupu z filtru se pohybuje dle zatížení mezi 1-10mg/m3.

 3. Hlavní připojovací rozměry

  RTVP 56


  RTVP 80


   
 4.